Zajištění IT služeb na MU

Služby pro studenty

Wi-Fi

Ve většině prostor MU se můžete připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě eduroam. Přihlásíte se pomocí jména učo@eduroam.muni.cz a svého sekundárního hesla. Postup připojení různých zařízení najdete na ics.muni.cz/eduroam

Informační systém MU

Informační systém (IS) vyvíjí Fakulta informatiky MU. Systém obsahuje veškerou studijní agendu, nástroje pro podporu e-learningu, dokumentový server a mnohé další.
is.muni.cz

Knihovny

Každá z devíti fakult má svou knihovnu, která kromě knih poskytuje informační služby a další materiály pro všechny studenty a zaměstnance MU. Více informací o těchto službách najdete na ics.muni.cz/knihovny.

Online časopisy, databáze a jiné zdroje

Na univerzitě můžete využívat širokou škálu online zdrojů. Mezi tzv. elektronické informační zdroje patří databáze nabízející abstrakty nebo přímo plný text článku, elektronické knihy a přístup k časopisům. K dostání jsou také komerční informační zdroje, pro které má MU uhrazen přístupový poplatek. Přehled zdrojů této služby najdete na ezdroje.muni.cz

Ubytování a strava

Informace o ubytování a stravování najdete na webu Správy kolejí a menz MU www.skm.muni.cz. Další nabídky ubytování jsou také na speciálních stránkách bydleni.muni.cz či v inzerci IS MU.

Platby za tisk a další služby

Díky službě SUPO (systém úhrad pohledávek za osobami) můžete hradit ubytování na kolejích nebo tiskové služby pomocí svých studentských karet. Kredit vložíte bezhotovostně či v hotovosti pomocí bankovníků a ojedinělých pokladen MU. Návod pro práci se systémem SUPO najdete na ics.muni.cz/supo.

Počítačové studovny

Téměř všechny fakulty mají k dispozici tzv. univerzitní počítačové studovny určené pro všechny studenty MU. Jejich přehled najdete v letáčku či na ics.muni.cz/studovny. Mimoto je na Komenského náměstí také Celouniverzitní počítačová studovna (CPS) s více než 145 místy a doprovodnými službami, která je otevřená nonstop 24/7.

Záznamy přednášek

Mnozí vyučující nahrávají a zveřejňují své přenášky, některé jsou dokonce přenášené živě. Můžete si je tak vychutnat klidně z pohodlí domova. Záznamy jsou pak k dispozici na video.muni.cz nebo v IS MU u daného předmětu.

Software ke stažení

Masarykova univerzita má zakoupeny licence na velké množství softwaru. Některé z nich si můžete stáhnout a nainstalovat na své počítače. Předhled dostupných programů naleznete na ics.muni.cz/licence.

VPN – připojení k službám mimo univerzitu

Některé IT služby, jako třeba elektronické informační zdroje, jsou dostupné pouze z univerzitní sítě MU. Pokud k těmto zdrojům potřebujete přistoupit odjinud, třeba z vašeho domova nebo ze zahraničí, můžete využít virtuální privátní síť — VPN. Stačí k tomu znát vaše UČO a sekundární heslo. Více o službě a připojení na ics.muni.cz/vpn.

Možnost spolupráce

Na ÚVT můžete vypracovat svou bakalářskou nebo diplomovou práci při řešení reálných problémů výzkumu a vývoje na MU. Také se můžete zapojit například formou brigády do zajišťování běžných provozních činností při správě informačních technologii Masarykovy univerzity. Bližší informace o možnosti spolupráce...

Kontakt

Pro vaše dotazy je k dispozici helpdesk@ics.muni.cz. Pokud volíte raději osobní kontakt, zastavte se v Celouniverzitní počítačové studovně na Komenského náměstí.