Tiskové služby, tisk posterů

Podmínky poskytnutí služby

Pro tisk je nutno poskytnout správný formát zdrojového souboru (PDF, JPG, JPEG, TIF, PSD) a aby soubor odpovídal požadovaným rozměrům.

Sazbu a úpravu fotografií provádíme na požádání. Požadavek je nutno podat 5 pracovních dnů předem po dohodě s poskytovatelem služby (viz kontakty).

Výsledná cena tisku je závislá na použitém materiálu a potisknuté ploše. Na odhad ceny můžete použít: https://inet.muni.cz/app/issue/plotterPriceEst.

 

Podmínka pro externisty:

Správně poslaná objednávka (platba na fakturu) nebo hotovost (zálohová platba předem).

Podmínka pro internisty:

Platba uskutečněná:

  • pro HS MU – správně vyplněná vnitroobjednávka
  • pro osoby MU – aktivované SUPO s dostatečným kreditem nebo hotovost (+ DPH)
  • pro osoby na ÚVT – číslo zakázky

Součástí poskytované služby není prodej ani půjčování ochranných obalů na vytisknuté materiály.