Počítačové studovny

Informace pro uživatele

Poklepové pravidlo – co dělat, zabírá-li někdo zbytečně v přeplněné studovně místo

Stane-li se vám, že čekáte na volný počítač za účelem studia, ale studovna je plná a někdo jiný bezohledně zabírá místo hraním her, či jiným porušováním provozního řádu studovny, požádejte jej o uvolnění počítače. Je povinen vám místo u počítače přenechat. Odmítne-li vám místo uvolnit, požádejte o pomoc obsluhu studovny. Ta vám pomůže s uvolněním počítače a popřípadě potrestá dotyčného za porušování provozního řádu studovny.

Přihlášení na počítače ve studovně

Studenti se k počítačům ve studovnách přihlašují pomocí UČA a sekundárního hesla pro IS MU. V některých studovnách jsou vyhrazené počítače pro nastavení nebo změnu tohoto hesla. K nastavení sekundárního hesla potřebuje student znát své UČO a primární heslo do informačního systému MU. Sekundární heslo IS MU si můžete kdykoli nastavit či změnit v uživatelském nastavení v IS MU. Doporučujeme nastavit si heslo před prvním příchodem do studovny. Každý student je povinen seznámit se s provozním řádem.

O prostory vhodné pro umístění, provoz a dozor studoven včetně pracovníků pro provádění základních úkonů údržby stanic a technické podpory podle pokynů ÚVT se starají jednotlivé fakulty. ÚVT pak zajišťuje servis počítačů, údržbu softwaru a instalace aplikací, centrální úložiště pro uživatelská data a jejich zálohování, antivirovou ochranu a bezpečnost a další.

Uživatelské návody pro univerzitní počítačové studovny najdete na wiki ÚVT.