Monitorování síťového provozu

Bezpečnostní tým Masarykovy univerzity, CSIRT-MU, zajišťuje monitoring počítačové sítě Masarykovy univerzity, detekci bezpečnostních incidentů a jejich řešení, ale také penetrační testování a osvětu uživatelů v oblasti počítačové bezpečnosti.

Na požádání připravíme NetFlow záznamy síťové komunikace sloužící k provozním nebo bezpečnostním analýzám, jsme schopni vystavit objemové statistiky provozu a seznamy komunikujících (aktivních) zařízení pro dané síťové rozsahy a nastavit pravidelné reportování stavu jednotlivých podsítí.

Nabízíme možnost provedení penetračního testování a detekce špatně zabezpečených zařízení v síti.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU


Další informace

Kromě výše uvedených služeb tým CSIRT-MU vyvíjí vlastní výzkumnou a vývojovou činnost a spolupracuje s řadou partnerů.

Web https://security.ics.muni.cz určený ke zvýšení povědomí v oblasti elementární IT bezpečnosti u studentů a zaměstnanců MU a zvýšení odbornosti univerzitních správců IT systémů.   

Technická a další dokumentace služby je dostupná na http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=bezpecnost_site.