Pořizování výpočetní techniky

Pořídit ICT vybavení tak, aby byly splněny potřeby uživatelů a zároveň dodrženy podmínky zákona a požadavky poskytovatelů finančních prostředku, není jednoduché. Masarykova univerzita zajišťuje několik cest, kterými je možné ICT zařízení a software pořizovat.

Standardní zařízení

Pro nákup standardních zařízení jsou uzavřeny rámcové smlouvy. Objednávání zařízení probíhá přes aplikaci systému INET. Aktuálně jsou uzavřeny a aktivní následující rámcové smlouvy v oblasti ICT:

 • počítače – obsahuje základní počítač pro běžné využití, rozšiřitelný počítač s možností volby konfigurace, počítač s malými rozměry, monitory, myši, klávesnice, externí disky a USB (flash) disky
 • notebooky – obsahuje notebooky různých rozměrů, v „základním“ i konfigurovatelném provedení a dockovací stanice k některým notebookům
 • tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – obsahuje uvedená zařízení s modely vhodnými pro různé typy použití a zatížení.

Rámcové smlouvy jsou soutěženy v nadlimitním režimu, nákupy přes ně jsou proto bez problémů obhajitelné v projektech, při auditech a podobně.

Nestandardní zařízení

Režim nákupu nestandardních zařízení záleží na konkrétním zařízení a zdroji financování. Obvykle je třeba v první řadě zdůvodnění, proč není možné potřeby pokrýt standardními zařízeními (jakými parametry nebo pro jaký účel standardní zařízení nevyhovují). Zejména ve sporných případech doporučujeme konzultovat Oddělení veřejných zakázek RMU. Pro vlastní nákup je možné využít:

 • dynamický nákupní systém – nákup probíhá prostřednictvím aplikace v INET, na rozdíl od rámcových smluv je možné přidat další zařízení požadovaných parametrů. DNS je soutěžen v nadlimitním režimu.
 • samostatný nákup přes VŘ v gesci hospodářského střediska – některé fakulty pro nákupy nestandardních zařízení provádějí samostatná VŘ v různých režimech
 • přímý nákup po provedení průzkumu trhu – pro zakázky s předpokládanou hodnotou menší než 300.000,- Kč bez DPH, respektive 200.000,- Kč bez DPH v případě financování z projektů (sčítají se zakázky obdobného typu za HS za celý rok). Přichází v úvahu zejména u zařízení pořizovaných výjimečně a v malých objemech. Vždy je nutné postupovat v souladu vnitřními předpisy MU a s požadavky projektu, z něhož je nákup hrazen (zejména zda není povinnost provést výběrové řízení, zda je povinnost uzavřít písemnou smlouvu aj.).

Odpovědnost za zvolený režim nese vždy příslušný pracovník.

Zařízení ICT infrastruktury

Zařízení ICT infrastruktury (servery, clustery, datová úložiště, síťové komponenty atd.) je třeba nakupovat v režimu podle objemu zakázky. ÚVT nabízí možnost konzultací a spolupráci při definici technických parametrů a přípravě a zpracování výběrových řízení.

Software

 • software, na které má univerzita plošné licence nebo multilicence, není třeba nakupovat, jsou k dispozici všem zaměstnancům a obvykle i studentům. Přehled dostupných SW najdete na stránce Softwarové licence.
 • software, na které má univerzita uzavřeny speciální kontrakty zaručující výhodné ceny, je třeba nakupovat s využitím těchto kontraktů. Přehled dostupných SW najdete na stránce Softwarové licence.
 • ostatní software je třeba pořizovat v závislosti na objemu zakázky. ÚVT nabízí možnost konzultací a pomoc při přípravě případných výběrových řízení.

Audiovizuální technika

Pod audiovizuální techniku řadíme zařízení pracující se zvukem a obrazem, zejména dataprojektory, reproduktory a další komponenty ozvučovacích systémů, sluchátka, kamery klasické i webové, fotoaparáty, videokonferenční zařízení a podobně. Jedná se o heterogenní skupinu s množstvím často velmi specializovaných dodavatelů.

Pro audiovizuální techniku není k dispozici centralizovaný systém nákupu, každé HS ji nakupuje v režimu podle objemu nákupů. Velké sestavy (např. vybavení poslucháren spolu s řídicími systémy) se pořizují obvykle jako součást investičních celků v rámci výstavby nebo rekonstrukcí. Zejména u těchto větších celků nabízí ÚVT konzultace, přípravu projektu AV techniky a podporu při přípravě výběrových řízení.

Další zařízení

 • mobilní telefony
 • tablety

Tyto položky nemají centrální systém nákupu. Hospodářská střediska je pořizují ve své režii a v režimu podle objemu nákupu a zdroje financování.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU