Knihovní služby

Knihovní systém Aleph-MU zajišťuje základní knihovní a informační služby pro všechny knihovny a knihovní uživatele na MU. 

Všem uživatelům systém umožňuje vyhledávání dokumentů v knihovnách MU (pro kohokoliv); on-line služby prostřednictvím čtenářského konta (pouze pro registrované uživatele): přehled výpůjček a závazků vůči knihovnám MU, prodlužování výpůjček, rezervace dokumentů.

Knihovníkům pak umožňuje katalogizaci, akvizice, správu seriálů, registrace uživatelů, výpůjčky, rezervace, správu upomínek, pohledávek, novinek v knihovním fondu.

Přístup do knihovního systému je na adrese http://aleph.muni.cz/

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MUDalší informace

Koordinaci a rozvoj knihovnicko-informačních služeb na Masarykově univerzitě zajišťuje Knihovnicko-informační centrum.

Služby pro uživatele se řídí Knihovním řádem MU a knihovními řády příslušných fakultních knihoven, viz http://www.muni.cz/services/library/regulations.

Přehled knihoven MU najdete na http://www.muni.cz/services/library.

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=knihovni_sluzby.

Často kladené dotazy s používáním knihovního systému Aleph najdete na https://aleph.muni.cz/F/?func=file&file_name=help-2.