Velké úložiště

Podmínky poskytnutí služby

Velká úložiště jsou k dispozici pro účely výzkumu, a to akademickými pracovníky a studenty všech výzkumných institucí v ČR. Pro jejich použití je třeba se zaregistrovat na stránkách datových úložišť CESNET.

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.