Předávání dat – Filesender

Filesender je služba poskytovaná sdružením CESNET. Umožňuje předávání velkých souborů (až o velikosti 500 GB).

Službu je možné použít pro předávání souborů mezi dvěma nebo více uživateli, kde je alespoň jeden členem akademické sféry v ČR. Užitečná je zejména pro větší soubory (cca nad 10 MB až po maximálních 500 GB), u kterých je problematické nebo nemožné zaslání přes e-mail.

Je dostupná přes webové rozhraní umožňující nahrání (upload) souboru uživatelem a jeho následné stažení (download) jiným uživatelem nebo uživateli. Služba je k dispozici na adrese https://filesender.cesnet.cz/.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MU


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=predavani_dat_filesender.