Záznamy přednášek

Řada přednáškových místností na Masarykově univerzitě je vybavena technikou umožňující pořízení záznamu probíhajících přednášek a studenti o tyto záznamy mají zájem. MU také pořádá mnohé často unikátní akce, u kterých je vhodné vytvořit záznam dostupný těm, kdo se nemohli účastnit.

Ústav výpočetní techniky poskytuje pro pořizování a vystavování takových záznamů rozsáhlou podporu. Vlastními silami nebo ve spolupráci s fakultním IT oddělením vám pomůžeme

  • pořídit automatizované záznamy přednášek v posluchárnách vybavených odpovídající technikou
  • zajistit záznam významných přednášek a jiných akcí i mimo vybavené posluchárny (záleží na individuální domluvě)
  • vystavit záznamy přes www.video.muni.cz a přes IS MU.

Zpřístupňování záznamů je plně pod kontrolou přednášejících nebo organizátorů akcí. Lze nastavit, kdo bude mít k záznamům přístup – například studenti předmětu nebo fakulty, zaměstnanci pracoviště.

ÚVT dále zajišťuje v rámci vlastní výzkumné činnosti vývoj nástrojů pro automatizaci zpracování záznamů.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU 


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=zaznamy_prednasek.