Audiovizuální technika

V oblasti audiovizuální techniky nabízíme především konzultační činnost při výběru nového vybavení do poslucháren a seminárních místností (např. projekce, ozvučení) včetně případné přípravy projektu. Podílíme se také na návrhu a tvorbě zadání pro výběrová řízení na dodávky AVT.

Nabízíme:

  • konzultace AVT při obnově vybavení poslucháren, seminárních a zasedacích místností či laboratoří, včetně tvorby specifikací v souladu se standardy AVT na univerzitě
  • konzultace a spolupráce na formulování požadavků na pokročilé vizualizační nástroje pro laboratoře (displejové stěny, stereoskopická projekce apod.)
  • spolupráce na projekční činnosti při budování nových poslucháren a zasedacích místností:
    • komunikace s uživateli – sběr požadavků a jejich zapracování
    • tvorba zadání dodávek AVT – spolupráce na zadání s AV firmami vypracování vlastních zadání menšího rozsahu (z předchozích let např. AVT pro CEITEC)
    • dohled nad realizací – zastupování uživatelů při jednání s dodavatelem techniky při dodávce a instalacích.

Dále poskytujeme konzultace i praktickou pomoc při akcích vyžadujících náročnější řešení AV techniky, zejména z oblasti videopřenosů a videokonferencí.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU 


Pokud máte zájem o pomoc v této oblasti, kontaktujte nás na adrese avt@ics.muni.cz.


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=audiovizualni_technika.